Betong är ett material som består av cement haltigt bindemedel (vanligtvis Portlandcement och vatten) samt ballast (vanligtvis stenmaterial i olika fraktioner.)

Betong Betong är ett material som består av cement haltigt bindemedel (vanligtvis Portlandcement och vatten) samt ballast (vanligtvis stenmaterial i olika fraktioner.
Betong är ett material som består av cement haltigt bindemedel (vanligtvis Portlandcement och vatten) samt ballast (vanligtvis stenmaterial i olika fraktioner). För att ge betongen specifika egenskaper som god arbetsbarhet, pumpbarhet eller låg värmeutveckling kan också olika typer av tillsats material och tillsatsmedel används. Vattnet bildar med cement och tillsats material en pasta som fyller ut utrymmet mellan ballast kornen och limmar dem till varandra genom en kemisk process som utvecklar högre och högre hållfasthet över tid.  Det är just dessa utrymmen som sen blir som ihåligheter och bör fyllas ut för att betongen skall bli så stark och nötnings beständig som möjligt. Betongplattans ytor har hålrum. De kan vara stora eller små. Tomrum kan komma i form av synliga sprickor, en lossad bit av ballast eller mycket mindre utrymmen på mikro- eller nanoskala. Tomrum kan skapas senare i en plattas liv på grund av golvtrafik över en fog mm. Dessa hålrum är de svaga punkterna som minskar en plattas livscykel och ökar permeabiliteten – vilket gör att smuts och slipmedel snabbt kan slita bort ytan – såväl som sannolikheten att påverkas negativt av fukt, föroreningar och andra negativa egenskaper som du som ägare inte vill ha för dina exponerade betonggångsytor. Betongimpregnering spelar en viktig roll för att förlänga livslängden på din betong och är vitalt när du polerar betong. De fungerar genom att penetrera genom de översta lagren av din struktur för att förbättra dess hållbarhet och styrka. Betongimpregnering kan användas på både polerad och opolerad betong och spelar en viktig roll för att förhindra damm, grop bildning och slitage. Betongimpregnering, ConcreteDensifierns ns som används på polerade betongytor hjälper betongen att ta bättre polermedel och ytor kommer att ge en attraktiv låg glans över tiden med regelbundet underhåll. Betongimpregnering bidrar inte bara till att få din betongyta att se bättre ut, utan de gör den också mycket starkare och kan bättre motstå all fukt inträngning som kan orsaka rost och armeringsjärns expansion under dess livslängd. Deras viktiga funktion bör inte förbises om du vill att ditt betonggolv eller betongkonstruktion ska hålla lång tid.
SÅ sammanfattat nedan varför man använder en Betongimpregnering, Concretedensifier ns
Produkterna fyller mikro och nanoporer i underlaget, reagerar med underlaget direkt. Kalken binds och det bildas en hårdare yta. Detta innebär att smuts hålls ute och underlaget stärks upp. Detta ger en lättstädad yta som är motståndskraftig mot smuts samt minimerar dammning av ytan och ger ett starkare golv.
 Den ger en tätare, hårdare yta för polering.
Den blockerar utblomningar orsakade av fukt ångtransmission.
Den ökar nötningsbeständigheten på betongytan och dammet minskar