Polerad Betong till högglans
 • Varför vår Betonghärdare, Concrete Densifier ns är överlägsen traditionella              Betonghärdare. Utvecklat på 2000-talet . Nano-Silica Koncentrerad dispersion av Nano-silica i vatten  

 • Betonghärdare som är baserat på Natrium (N)  Kalium (K)  Litium (Li) Silikater Utvecklat på 1930 talet (N&K) och slutet av 1990 talet (Li), de flesta av våra konkurrenter i Europa baseras på detta.

 • SE JÄMFÖRELSE AV BETONGHÄRDARE,DENSIFIER SEPARAT SIDA.

 • Funkar utmärkt även om betongplattan är årtionden gammal

 • Reagerar med underlaget inom 1-2 minuter.

 • Spraya det på betongen tills ytan är mättad och den slutar suga upp vätskan och rör om, det är enda appliceringssteget som krävs innan du polerar betongen.

 • Ingen bearbetning av materialet i betongen

 • Nano Densifiers penetrerar djupare och reagera mer effektivt än traditionella  densifiers.

 • Bara en timme för en reaktion och den är klar att poleras. Ingen väntan över natten.

 • Ingen frätande gel att skrubba bort.

 • Inget att slänga

 • Ingen risk för vita utfällningar

 • Kan användas med vår ConcreteShield ns för extra glans och skydd.

 • Levereras i Koncentrat. Mindre fraktkostnader – varför betala för att frakta vatten.

 • Penetrerar snabbt, djupt och rent in i betongen

 • Partiklarna i ConcreteDensfier ns är mycket mer reaktiva än i konventionella   Betonghärdare/Densifier.      

 • Partiklarna bildar cementeringsföreningar som härdar och förtätar ytan med   mindre väntan och mindre spill.

 • Säkrare och miljövänligare än traditionella  Betonghärdare/Densifiers

 • Produkten kommer att ge en högre glans och DOI när ni polerar den gentemot konventionella Betonghärdare/Densifiers.

 

 • ConcreteDensifier ns 
 • Högre glans 
 • Högre DOI