CONCRETEDENSIFIER NS ADVANCED NANO SILICA


 ConreteDensifier Ns är en Ultimat Nano Silica konsoliderare, härdare och dammtätare. Vår produkt tränger djupt in i betongytor och reagerar kemiskt med betongmatrisen och ger extremt tätt och hållbart golv.  Genom att använda vår produkt tillsammans med slip och polersystem får du ett högre resultat på nötningsmotstånd, högre ythårdhet, glans och maximala DOI-avläsningar.

Concretedensifier ns advanced Nano Silica


ConcreteDensifier ns

ConcreteDensifier ns, Densifier, Impregnering, Härdning, Dammbindning och Ytförstärkning i en enkel applicering som är idealisk för underlag som kräver en lätt slipning eller mekanisk polering. Produkten tränger djupt ner i betongytan och reagerar kemiskt med betongmatrisen och transformerar ytan till en extremt tät yta, men fortfarande diffusionsöppen.

ConcreteDensifier ns är:

 • 99,5% Ren reaktiv Silica (Si02)

 • 60% mer reaktiv än Lithium Silicate Densifiers

 • Nano-Particle Penetration

 • Penetrerar och Reagerar snabbare

 • Minskar Arbets och driftskostnaderna.

 • Möjliggör en högre polerad Glans vid lägre #Grit.

 • Bygger mera CSH Styrka

 • Eliminerar risken för vita utfällningar

 • Skapar ej Efflorescence/Blomningar

 • Inga rester eller farligt avfall

 • Utmärkt vattenavvisande

 • Förhindrar ASR

 • För Porös betong eller för mera resistent till kemikalier kan ett andra lager eller tre lager appliceras.

 • En permanent behandling


Produkterna ger LEED®points och är vattenbaserade.

Golvet kan börja användas direkt efter produkten torkat.