ConcreteShield Ns Advanced Nano Silica

är en produkt som ökar glansen, hårdheten och den kemiska beständigheten hos betongen.


Concreteshield ns både densifierar och höjer glansen och skyddar ytan

ConcreteShield ns

ConcreteShield är en vattenbaserad penetrerande förseglare och betonghärdare, som ger vattenavvisande (hydrofob) vattentätning som är diffusionsöppen och förbättrar den kemiska motståndskraften för betonggolvet. ConcreteShield tränger djupt in i kapillärer, mikrosprickor och porer utan att bilda en förseglad filmyta. En reaktion sker sedan mellan salter och mineraler för att bilda en mycket hård yta. Detta resulterar i en kristallin struktur som stoppar transporten av vatten men låter ångor passera (diffusion). Eftersom skyddet sitter djupt är det okänsligt för yttre påverkan som nötning och stötar. ConcreteShield lämnar ingen aktuell film på ytan och slits bara om själva underlaget slits. Bäst resultat erhålls om den High-Speed Poleras, 1500 varv eller mer.