Poleringspuckar FINISH PÅ GLANS ÖVER 60 OCH DOI RUNT  90 Diamantpolerat betonggolv

3"DIAMANT POLERINGS PUCKAR PREMIUMKVALITET  FÖR GOLVSLIPAR. 

GER HÖGGLANS OCH ÄR DESIGNADE FÖR TORRPOLERING AV BETONGGOLV MED EN EXTREMT BRA SKARPHET PRECIS SOM EN SPEGEL. EFTER # 800 HÅLLER DEN EN HÖG FINISH PÅ GLANS ÖVER 60 OCH DOI RUNT  90, SE BILDERNA OVAN.  VID # 1500 MYCKET HÖG FINISH PÅ GLANS RUNT 75 OCH DOI OMKRING 80.  FINNS I  # 50-3000.VI HAR TESTAT AV MÅNGA OLIKA LEVERANTÖRER UNDER FLERA ÅRS TID FÖR ATT HITTA KVALITET SOM ÄR LIKVÄRDIG SOM ALLA ETABLERADE KONKURRENTER I NORDEN. VÅRA VERKTYG HÅLLER LIKVÄRDIG KVALITET SOM VERKTYG IFRÅN FÖRETAG SÅSOM HUSQVARNA ELLER SCANMASKIN. VI HAR BYGGT UPP EN FÖRTROENDEFULL RELATION MED VÅR LEVERANTÖR OCH VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT NI KOMMER UPPLEVA VÅRA VERKTYG HÅLLER HÖGSTA INTERNATIONELLA KVALITET, MEN TILL EN KLART LÄGRE KOSTNAD.