BETONGHÄRDARE

Jämförelse av BETONGHÄRDARE/ DENSIFIERS 

Natrium (N) Kalium (K) Litium (Li) Silikater och Nano-Silica

Natrium (N)  Kalium (K)  Litium (Li) Silikater

Utvecklat på 1930 talet (N&K) och slutet av 1990 talet (Li)

Används för att penetrera och härda betong

Största molekylära jonstorlek förhindrar djup penetration        ger djupast (4-5 mm)

 Olika grader av reaktiva ”Platser” ger lågt till måttlig  kemisk reaktion och bindningstid  


Vattenlöslig (N&K) orsakar expansion/sammandragning i Våta/torra cykler.  Li är olöslig och förblir stabil         

Mycket frätande ökar betongens pH till (pH 11-13)

Inte bra för tätning av betong

Genererar frätande, gelatinös uppslamning som måste skuras bort och kasseras som farligt avfall

Kräver kontinuerlig omrörning och skrubbning för att skapa eventuell reaktion med betong.


Kan bidra till svettning och Vita utfällningar (N&K)

Kräver uppehållstid                             
Nano-Silica Koncentrerad dispersion av Nano-silica i vatten   

Utvecklat på 2000-talet                                                                       Penetrerar och härdar betong för att öka nötningsbeständig-het. Upp till dubbla nötningsbeständigheten jämfört med  silikater .

Minsta molekylära jonstorlek 5-30nm) ger djupaste inträngningsdjup (6,4 mm)

Högsta koncentrationen av reaktiva ”ställen” på nano-kiseldioxidmolekyl ger den mest effektiva (snabbaste) kemiska reaktionen och bindningen

Vattenolöslig;förblir stabil under flyktiga klimatförhållanden

Icke -frätande (upp till 1000 gånger mindre frätande) och inert, upprätthåller en neutral ph-balans (pH7-9 )

Kan användas för att täta betong

Producerar inte överskott av mineralsalter  eller vita utfällningar även om överapplicerat. Behöver inte skuras eller kasseras

Spray-on applicering ingen pågående omrörning, skrubbning eller återvätning krävs;reagerar betong omedelbart vid kontakt 

Bidrar inte till svettning eller Vita utfällningar

 Inte beroende av uppehållstider